min egen hjemmeside

Curriculum vitae

evenPersonalia

Even Nedberg
Toppenhaugberget 114
1353 Bærums Verk
Tlf: 936 03 303
Født: 24.07.1977
Sivilstand: Gift
Barn: 2
Hjemmeside: www.nedberg.net
e-post: even@nedberg.net

Utdanning

  • Universitetet i Oslo
    • UTLED 4111, Utdanningsledelse “Rektorskolen”
    • Informatikk, INF1000
    • Astronomi, AST1010
    • Har mottatt graden Cand.Mag ved MatNat-fakultetet
    • Praktisk pedagogisk utdanning, PPU
    • Matematikk, MAT100A, MAT110A, MAT120A, ST005
    • Fysikk, FYS111->FYS116, FYS202, FYS229
    • Kriminologi, grunnfag
    • Forberedende (Ex.phil og Ex.Fac)
  • Høgskolen i Nord-Trønderlag
    • “Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk”, kvalifiserer for undervisning i “Trafikalt grunnkurs”
  • Militærtjeneste
    • Bolærne Fort utenfor Tønsberg
    • Tjenestegjorde som ULKA (korporal)
    • Tillitsvalgt i troppen

Yrkeserfaring

  • 1. mai 2014-d.d. rektor ved Belset skole
  • Fra 1. januar 2014 til 30.april 2014 arbeidet jeg som konstituert rektor ved Belset skole
  • Høsten 2011 startet jeg som inspektør på Belset skole. Har blant annet ansvaret for IT, timeplaner og opplæring.
  • Høsten 2007 overtok jeg som IKT-ansvarlig på Mølladammen skole. Ansvar for drift av Windows-domene og skolens hjemmesider (www.molladammen.no), har også laget diverse webløsninger i bl.a. PHP.
  • Mølladammen skole (01.08.2004 – 31.07.2011). Underviste i matematikk og naturfag og hadde stilling som kontaktlærer.
  • Hokksund ungdomsskole (03.01.2003 – 31.07.2004), underviste i matematikk, natur- og miljøfag og engelsk i 10. klasse, samt gymnastikk.
  • Bussjåfør for Norgesbuss Oslo (2001/2002), kjørte ruter i Oslo og omegn.
  • Jobbet for Free Record Shop ved Østbanehallen ved årsskiftet 1999/2000.
  • Lærervikar ved Ruseløkka barne- og ungdomsskole i Oslo (1999/2000).
  • Jobbet to år som turntrener i Vestfossen Idrettsforening.
  • Året etter videregående (1996/1997) jobbet jeg fast ved Borregaard Hellefos AS.

Sertifikater

  • Klasse A, motorsykkel
  • Klasse B, personbil
  • Klasse D, buss
  • Dykkersertifikat

Annet

  • Våren 1997 var jeg på en måneds tur i USA. Tilegnet meg på denne turen gode kunnskaper i engelsk.
  • Sommeren 1999 var jeg og en kameratgjeng på busstur i Europa. Vi var borte i en måned og var innom Praha, Paris og Amsterdam i tillegg til andre europeiske byer. Jeg og to andre kamerater kjørte bussen som vi hadde restaurert selv.
  • Gode kunnskaper innen IKT. Selvlært på feltet. Har kunnskaper innen nettverk og bruk av diverse programmer. Har relativt gode kunnskaper innen utvikling av websider (CSS/(X)HTML/PHP/JavaScript/MySQL/WordPress). Har bl.a. laget hjemmesider for Mølladammen skole (molladammen.no), Biorko lydstudio (biorko.no), Mikkelsmess-arrangementet i Bærum, EngCon.no, MinSkoyte.no og Curlinggutta.no. God kjennskap til både Windows, Mac og Linux.